• ساختمان منطقهr

  • ملاقات مردمیr  
دکتر فرود بذرافشان
 
              شهردار منطقه سه
               دکتر فرود بذرافشان

نظرسنجی

شهروند گرامی،اولویت بیشتر به منظور ارائه خدمات شهری را انتخاب کنید.
  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  استعلامات
  •  پروژه ها

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی این وب سایت چگونه است؟
  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  استعلامات
  •  پروژه ها
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۳ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۲ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۰۵۰۴ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۳ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۲ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۰۵۰۴ نفر
شهرداری الکترونیک
عوارض خودرو
سامانه رفاهی
نظام پیشنهادات
اتوماسیون اداری
سامانه 137