آشنایی با منطقه

آشنایی با منطقه

شهرداری منطقه 3 در جهت شمال شهر شیراز واقع شده است .

وسعت شهرداری منطقه 3 :

مساحت 1744 هکتار که 14% مساحت کل شهر شیراز است.

 حدود جغرافیا طول و عرض جغرافیا شهرداری منطقه 3:

 شمالاً: به کوهها ، الله اکبر و دروازه قرآن و باباکوه تا اکبر آباد

جنوباً : از تقاطع خیابان فردوس باغ حر و در امتداد خیابان تخت و مدرس تا پل غدیر

 شرقاً : بلوار سرداران از پل غدیر تا دامنه کوه


غرباً : از تقاطع فردوسی ، پل حر تا چهارراه باغ تخت و امتداد از مرکز پیاده تا دامنه کوه


 
جمعیت شهرداری منطقه 3
 
  برآورد جمعیت منطقه سه در سال 1394 به تفکیک

منطقه

مساحت

(هکتار)

بعد خانوار

(نفر)

تعداد خانوار

جمعیت کل

(نفر)

جمعیت مرد

(نفر)

جمعیت زن

(نفر)

نسبت جنسی

(درصد)

تراکم جمعیت

( نفر در هکتار)

3

1,775

3.46

59,473

205,775

103,604

102,173

101

116

 
اماکن تاریخی و فرهنگی محدوده شهرداری منطقه 3 :

 

      
 


منبع : منطقه سه
۱۱۵۰
مطالب مرتبط با این موضوع :