سه شنبه ۶ فروردین / تخلیه آب منازل واقع در کوچه ۱۱ بلوار جمهوری توسط

سه شنبه ۶ فروردین / تخلیه آب منازل  واقع در کوچه 11 بلوار جمهوری توسط #معاون _فنی و عمرانی _ و _کارشناسان# شهرداری منطقه سه.
ارتباطات و امور فرهنگی شهرداری منطقه سه.

منبع : شهرداری منطقه سه شیراز
تعداد بازدیدها : ۲۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است