همکاری تمامی نیروهای واحد تخلفات شهری جهت کمک رسانی به اهالی محله شهرک سعدی

همکاری  تمامی نیروهای واحد تخلفات شهری جهت کمک رسانی به اهالی محله شهرک سعدی

کمک رسانی نیروهای تخلفات جهت بازگشایی و پاکسازی کوچه ها

ارتباطات و امور فرهنگی شهرداری منطقه سه

منبع : شهرداری منطقه سه شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است