حضور شبانه روزی دکتر بذرافشان شهردار منطقه سه ، مهندس مشایخ معاون خدمات شهری و مهندس قاسم پور مسئول ناحیه یک سعدی و اعزام تمامی نیروها ، تجهیزات و ماشین آلات شهرداری منطقه سه جهت امداد رسانی و پاک سازی منازل و کوچه پس کوچه های محله سیل زده سعدی

حضور شبانه روزی دکتر بذرافشان شهردار منطقه سه ، مهندس مشایخ معاون خدمات شهری و  مهندس قاسم پور مسئول ناحیه یک سعدی و اعزام تمامی نیروها ، تجهیزات و ماشین آلات شهرداری منطقه سه جهت امداد رسانی و پاک سازی منازل و کوچه پس کوچه های محله سیل زده سعدی 

ارتباطات شهرداری منطقه سه

منبع : شهرداری منطقه سه شیراز
تعداد بازدیدها : ۲۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است