نیروهای پر تلاش و زحمت کش تخلفات شهرداری منطقه سه "خدا قوت"

نیروهای پر تلاش و زحمت کش تخلفات شهرداری منطقه سه "خدا قوت"  
➖ پاکسازی و شستشوی منازل  اهالی شهرک سعدی گودگل کنان توسط واحد تخلفات منطقه سه 

ارتباطات و امور فرهنگی منطقه سه

منبع : شهرداری منطقه سه شیراز
تعداد بازدیدها : ۳۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است