تخلیه مصالح برای مرمت و تعمیر منازل کوچه های چهار، سی و هشت و نوزده شهید وفایی

تخلیه مصالح برای تعمیر و مرمت منازل کوچه های چهار، سی و هشت و نوزده شهید_وفایی و گود_گل _کنان در شهرک_سعدی توسط معاونت عمران شهرداری_منطقه_سه_ شیراز شهرداری منطقه سه پس از انجام کارشناسی دقیق از منازل در محله_سعدی کار تعمیر و مرمت این منازل را شروع کرده است. 

منبع : شهرداری منطقه سه شیراز
تعداد بازدیدها : ۴۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است