عملیات کانیوا گذاری کوچه ۱۳ بلوار نصر

# عملیات - کانیوا -گذاری # اجرای عملیات کانیواگذاری کوچه سیزده /سه # بلوار نصر به منظور هدایت آبهای سطحی و ایجاد امنیت ، نظافت و پاکیزگی کوچه ها توسط معاونت عمرانی شهرداری منطقه سه # شهرداری -منطقه-سه 

منبع : شهرداری منطقه سه شیراز
تعداد بازدیدها : ۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است