بر پایی خیمه و نصب کانکس جمع آوری کمک های غیر نقدی مردم شیراز به مناطق سیل زده

بر پایی خیمه و نصب کانکس جمع آوری کمک های غیر نقدی مردم شیراز به مناطق سیل زده . 
۱- ساحلی شرقی - مقابل ساختمان اداری شهرداری منطقه سه 
۲-  چهار راه حافظیه - جنب باغ ملی 

ارتباطات و امور فرهنگی شهرداری منطقه سه

منبع : شهرداری منطقه سه شیراز
تعداد بازدیدها : ۴۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است