تماس با ما

 

 شهرداری منطقه 3 : حدفاصل پل هجرت تا پل علی بن حمزه
شماره تلفن های داخلی ادارات و واحدهای منطقه  : 32281449-071

طبقه همکف طبقه اول طبقه دوم
امور اداری واحد املاک دفتر شهردار
آقای اصغر شهریاری 120 آقای نیک نا.م 280 آقای صفایی 300
خانم صالحی 121 آقای ابوطالب شایانی 281 آقای پالیزدان 301
خانم باصری 122 آقای ذاکر حقیقی 282 مشاور شهردار
دبیرخانه آقای بنام 283 آقای زارعی 302
خانم برزگر 123     واحد حراست
خانم احترامی 124 واحد امورشهر آقای شفیعی 313
خانم ایوبی 125 آقای انصاری 270 واحد بازرسی
خانم جوانمردی 126 آقای فخرپور-رضا جوکار 271 آقای اکبری 320
بایگانی آقای نعمت الهی 137 واحد رایانه
آقای  عطایی 114     آقای دشتی 330
واحد درآمد     آقای محمدی 331
آقای پور حسینی 150 واحد تأسیسات روابط عمومی
آقای بذرافشان 151 آقای بهمن  انصاری 260 آقای ابراهیم محمدی 340
 خانم هاشمی 152 آقای کاوه 261 خانم حیدری 341
 خانم عرفانی 153 معاون اجرایی    
آقای  ضمیر آزاد 154 آقای غلامی 250 زیباسازی
خانم اوجی 155 آقای عزیزی 251 خانمها نام آور- جاویدی- عدالت 342
خانم بردبار 156 واحد مالی طراحی شهری
آقای نظامی 157 آقای احمدی 240 آقای ظریفیان مهر 164
خانم نصیریانی 158 آقای فهندژ سعدی 241 ترافیک
واحد فنی آقای بزرگ زاده 242 آقایان کرونی- آرگو 277
خانم خسروی 140 آقای جرک --- بانک
آقای مراد پور 141 آقای فرجی 244 بانک شهر 350
آقای حسینی 142 آقای کریمی 245    
آقای انصاری 143 آقای رحمانیان 246    
آقای هوشمند 144 خانم اسدی 247    
آقای بازدار 145 خانم کوهکن 248    
آقای فیروزی 146 آقای محبتی 249    
خانم رجبی 147 واحد کمیسیون ماده صد    
آقای فروزش 130 خانم آزموده 230    
آقای رفیعی 131 آقای  زراعت پیشه 231    
خانم فرودی 132 خانم جبهه 232    
آقای شاهسونی 133 واحد عمران    
خانم نماینده 134 آقای بهی 220    
آقای طالعی 135 آقای  نیک نژاد 221    
خانم  دژ آبادی 136 آقای  ناصری 222    
آقای  رکنی 138 آقای شیعتی 223    
خانم لطفعلیان 139 ----- 224 خانه محله سعدی 37325679
    آقای  فوقی 225 انبار کاوه 37273706
    خانم نجمی 226 تخلفات 32280855
حفاظت فیزیکی 110 آقایان شهریور-بنداریان 243 ناحیه سعدی 37323452
مردمیار 111     ناحیه اکبر آباد 32427995
موتوری 112 واحد حقوقی فضای سبز 32284301
تلفنخانه 113 آقای  کشاورز توحید 210 بانک شهر 32287213
زاهدی-مختار کریمی 116 آقای –قاسمی- خانم حسینی 211 دفتر تعمیرات تلفن 32221075
 
 

منبع : منطقه سه
۲۸۸۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است