چاه مرتضی علی

 چاه مرتضی علی ، در یکی از ارتفاعات شمال شرقی شیراز ، نزدیک به دروازه قرآن وجود دارد ، مشهور است به چاه مرتاض علی و می گویند محل عبادت زاهدی به نام مرتاض علی شاه بوده عوام‌برای‌ حصول‌ حاجات‌ خود چهل‌ شب‌ جمعه‌ یا شنبه‌ به‌ زیارت‌ آن‌ می‌روند.
 

منبع : منطقه سه
۷۲۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است