معرفی مسئولین

لیست شماره تلفن ارتباط با مسئولین شهرداری منطقه سه شیراز
مرکز تلفن :  322889811-32281449
تلفکس: 32288301
 
ردیف نام و نام خانوادگی  پست سازمانی  شماره داخلی  تلفن مستقیم
1 آقای کریم شکوهیان شهردار منطقه 300 32282345-322289071
2  آقای علی ناظم غلامی معاون خدمات شهری 250 32263591
3  آقای علیرضا بهی معاون فنی و عمرانی 220 32263592
4 آقای غلامرضا رحیمی معاون شهرسازی و معماری 140 09173020674
5 آقای مجتبی احمدی معاون مالی و اقتصادی منطقه 240 32285120
6 آقای پژمان شفیعی مسئول حراست 313 32274161
7 آقای غلامرضا  اکبری نماینده بازرسی منطقه 320 32280427
8 آقای اصغر شهریاری رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 120 32263458
9 آقای رضا پورحسینی مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد 150 32274162
10 آقای محمد ابراهیم مختاری مسئول ناحیه یک (شهرک سعدی)   37309795
11 آقای مرتضی مهدیان مسئول ناحیه دو (شهرک اکبرآباد)   32427995
12 آقای بهمن انصاری مسئول امور شهر و تأسیسات 260 32284767
13 آقای کاظم صلح جو مسئول تخلفات   32280855
14 آقای محمدعلی بزرگ زاده مسئول امور قراردادها 242 32263208
15 آقای ایمان فرجی رئیس اداره امور مالی 244 32263208
16 آقای علیرضا دهقانی مسئول فضای سبز   32284301
17 آقای آرمین نیکنام مسئول املاک و مستغلات 280 32274154
18 آقای جواد فراصت مسئول روابط عمومی 340 32277879
19 آقای محسن محسنی مسئول حقوقی 210 32274153
20 آقای رضا دشتی مسئول رایانه 330 32281449
21 خانم فاطمه آزموده دبیر کمیسیون ماده صد 230 32277655
22 خانم پروانه برزگر زاده مسئول دبیرخانه 123 32288301
23 خانم مریم نام آور مسئول زیباسازی 342 32277879
24 خانم فهندژ سعدی مسئول خانه محله سعدی - 37325679
 

منبع : منطقه سه
۱۳۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است