معرفی مسئولین

 
                                                                                     لیست شماره تلفن ارتباط با مسئولین شهرداری منطقه سه شیراز
                                                                                                        مرکز تلفن :  322889811-32281449
                                                                                                                    تلفکس: 32288301
 
ردیف نام و نام خانوادگی  پست سازمانی  شماره داخلی  تلفن مستقیم
1 آقای مسعود طهماسبی شهردار منطقه 300 32282345-322289071
2  آقای علی ناظم غلامی معاون خدمات شهری 250 32263591
3  آقای علیرضا بهی معاون فنی و عمرانی 220 32263592
4 خانم اسماء خسروی معاون شهرسازی و معماری 140 32289072
5 آقای مجتبی احمدی معاون مالی و اقتصادی منطقه 240 32285120
6 آقای پژمان شفیعی مسئول حراست 313 32274161
7 آقای غلامرضا  اکبری نماینده بازرسی منطقه 320 32280427
8 آقای اصغر شهریاری رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 120 32263458
9 آقای رضا پورحسینی مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد 150 32274162
10 آقای محمد ابراهیم مختاری مسئول ناحیه یک (شهرک سعدی)   37309795
11 آقای مرتضی مهدیان مسئول ناحیه دو (شهرک اکبرآباد)   32427995
12 آقای محمد عیدی مسئول امور شهر 270 32284767
13 آقای بهمن انصاری مسئول تأسیسات 260  
14 آقای کاظم صلح جو مسئول تخلفات   32280855
15 آقای محمدعلی بزرگ زاده مسئول امور قراردادها 242 32263208
16 آقای ایمان فرجی رئیس اداره امور مالی 244 32263208
17 آقای علیرضا دهقانی مسئول فضای سبز   32284301
18 آقای آرمین نیکنام مسئول املاک و مستغلات 280 32274154
19 آقای ابراهیم محمدی مسئول روابط عمومی 340 32277879
20 آقای نوید کشاورز توحید مسئول حقوقی 210 32274153
21 آقای رضا دشتی مسئول رایانه 330 32281449
22 خانم فاطمه آزموده دبیر کمیسیون ماده صد 230 32277655
23 خانم پروانه برزگر زاده مسئول دبیرخانه 123 32288301
24 خانم مریم نام آور مسئول زیباسازی 342 32277879
25 خانم فهندژ سعدی مسئول خانه محله سعدی - 37325679
 
 

منبع : منطقه سه
۱۰۱۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است